top of page

Fragment uit een levenverhaal

 

"Als kleine jongen nam ik mijn broertjes en vriendjes uit de buurt op sleeptouw. Dan verzon ik een eindeloze hoeveelheid aan bezigheden en spelletjes. Diezelfde vindingrijkheid herken ik uit de tijd dat ik een eigen onderneming had. Alles wat verhandeld kon worden, bood ik te koop aan."

Fragment uit een levensverhaal

 

"Als ik terugkijk val ik van de ene in de andere verbazing. Over wat ik heb gedurfd als alleenstaande moeder. Een eigen bedrijf beginnen, huizen kopen en verkopen. Ik heb zelfs een periode in het buitenland gewoond. Op al die momenten was ik niet per se moedig, maar was er veeleer een gunstige samenloop van omstandigheden. Alles zat mee. Eigenlijk ben ik altijd een zondagskind geweest."

Fragment uit een levensverhaal

"U kunt me zien als een soort schatzoeker en verzamelaar, die zijn vondsten in verhalen giet. De wereld is voor mij een grote ontdekkingstuin. Ik loop er in rond, observeer en laat ideeën in me opborrelen. Ik heb oog voor zaken die andere mensen niet opvallen. Het draait in mijn leven om alles te ontdekken wat bijzonder is, daar enthousiast van te worden en dat over te brengen naar anderen. Want ik wil anderen mee laten genieten van al het moois dat deze aarde herbergt.

 

Een keten van generaties heeft voor mij geleefd in het Vechtdal. Ik heb al jong gemerkt dat de natuurwetten het leven in en buiten het dal bepalen. Alle materie in het leven, heden en verleden houdt verband met elkaar, daar ben ik van overtuigd. Mijn voorouders keken naar dezelfde hemel als ik en groeven met hun handen in dezelfde aarde. De wereld waarin ik opgroeide was klein, ik ben de oudste zoon van een keuterboer. Mijn jeugd werd afgebakend door de muren van ons huisje, de grenzen van het buurtschap Emmen en de stelligheden van de gereformeerde leer."

bottom of page