top of page

Slim-regeling

De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen euro beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

In de regeling worden vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer subsidie kunt aanvragen. Je kunt bij mij terecht voor de tweede activiteit: de loopbaan- en ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming. Na inventarisatie van de loopbaanvragen van je werknemer(s) stel ik een plan van aanpak op met een daarbij passende offerte.

Via de site van het Noloc (beroepsvereninging van loopbaanprofessionals) kun je een keuze maken voor loopbaanprofessionals die verbonden zijn aan de SLIM-regeling. Download hier de flyer van Noloc over de SLIM-regeling.

bottom of page